Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Samospráva

Starosta obce:                               Nándor Kisfaludi

Obecné zastupiteľstvo:

má 7 členov:

  • Zoltán Szaniszló - zástupca starostu obce
  • Štefan Balog
  • Barnabáš Danko
  • Tomáš Kusza
  • Zsolt Lengyel
  • Tibor Lichtmannegger
  • Zoltán Szabómihály

 

Z ich zasadnutí sú vedené zápisnice a uznesenia, ktorých plnenie sa kontroluje.

Kontrolórka obce:                   Margita Kisfaludiová


Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;