sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Organizácie

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským

Komunitné centrum

Neziskové organizácie

Kontakty

Počet návštev:
14582
Anketa

Počasie

Organizácie

 

Obidve školské zariadenia prešli v posledných rokoch rozsiahlými rekonštrukciami, vďaka ktorých sa deti vzdelávajú v kultúrnom, estetickom a hygienicky vyhovujúcom prostredí. Deti sú zapojené do rôznych záujmových krúžkov pod vedením vychovávateliek a rómskej asistentky. Aktívne sa zapájajú do kultúrneho života obce pri sviatočných príležitostiach a spolo­čenských udalostiach.

Pri ZŠ je zariadená aj počítačová trieda, kde deti učia pracovať s počítačom a získavajú vedomosti z internetovej siete. Tomuto účelu slúži 7 počítačov .


Obec Sirkovce: 3.1.2013

Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
14582
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster