Gemernet s.r.o.

Májová č. 312, 98042 Rimavská Seč

IČO: 45 858 306 , DIČ: 202 311 5138, IČ DPH: SK20 2311 5138

Tel. 0907 505 210, E-mail: teledom@gemernet.sk


Regiotel s.r.o.

Hajnáčka 233, 98033 Hajnáčka

IČO: 36 840 769, DIČ: 202 245 4357, IČ DPH: SK20 2245 4357

Tel. 0910 51 51 51, E-mail: info@regiotel.sk