Gemernet s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 05.05.2018 pre Gemernet s.r.o. - stiahnúť.

Cenník služieb platný od 01.09.2019 - stiahnúť.

GDPR

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania - stiahnúť.

Technická špecifikácia TV tu

Všeobecné podmienky k službe retransmisie RegioTV IPTV - stiahnúť

Všeobecné podmienky k službe retransmisie Filleck TV tu

Všeobecné podmienky pre služby VoIP - stiahnúť.

Všeobecné podmienky na prenájom zariadení - stiahnúť.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy - stiahnúť.

Cenník VoIP 2016 - stiahnúť.

Regiotel Gemer s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 05.05.2018 - stiahnúť.

Cenník služieb platný od 01.09.2019 stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť.

Regiotel Rimava

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 05.05.2018 - stiahnúť.

Cenník služieb platný od 01.09.2019 stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť

OZ Rozvoj Južného Gemera

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 05.05.2018 - stiahnúť.

Cenník služieb platný od 01.09.2019 stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť.

G-net s.r.o.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do internetu zverejnené dňa 05.05.2018 - stiahnuť.

Cenník služieb platný od 01.09.2019 stiahnúť.

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania stiahnúť.