sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Náboženský život

Kontakty

Počet návštev:
7484
Anketa

Počasie

Náboženský život

dscf7622.jpg 

Kedy bol postavený kostol nevieme. Terajšia stavba kostola nie je pôvodná. Tu stál kedysi menší románsky, akých bolo na okolí niekoľko. Kostol bol v minulosti obohnaný kamenným múrom, ktorého základy sa vykopali r. 1970. Je známe, že kostol bol opravovaný r. 1768, 1775, 1778, 1820, 1905, 1960. Posledná - terajšia generálna oprava bola v rokoch 1970-1978.

dscf7633.jpg dscf7634.jpg 

Drevená zvonica - vedľa kostola - bola renovovaná r. 1789 Andejom Agonasom. Túto udalosť spomína nápis vyrytý na ráme zvonice, ako aj na jednej železnej kramli, do ktorej udrel blesk okolo r.1924-1939. Dvojica buľovitého zastrešenia zhorela a väzba bola zjednodušená. Do väzby sú vmontované dva zvony: jeden bol liatý u László Szlezáka v Budapešti 1922, druhý pochádza z.1749. Zvonica bola opravená paralelne s kostolom.

Po druhej svetovej vojne, keď sa robil súpis pamiatok na území Slovenska, kostol bol už vo veľmi zlom stave, ktorá viedla odborníkov k záchrane objektu. Opravu a obnuvu kostola viedol prof. Gejza Balaša - SUPSOP - Banksá Bystrica.

Prieskum malieb robil akadm. maliar-reštaurátor A. Leixner. V sanktuáriu v spodných pariách sa zachovali fresky na stenách. Obe strany víťazného oblúka sa objavili v pomerne dobrom stave. Sondy v lodi potvrdili správnosť správy, no vrstvy boli tak rozrušené, že sa schéma nedala rozoznať. Tieto plochy boli opäť zatreté.

V prvom rade sa prikročilo k "zošitiu" múrov (Geologický prieskum Rimarov). Urobil sa odkryl torz nástenných malieb v presbytériu a na oboch stranách víťažného oblúka. Kresby sa očistili v exteriéri a steny boli natreté bielym vápnom. Celá väzba musela byť vymenená, pretože sa počas prác zistili vážne závady. Objekt bol pokrytý šindlom. Okenné rámy boli nahradené novými, drevená zhnitá dlažba šamotovými teglami, kostol bol opatrený hromosvodom a elektroinštaláciou.

Po stavebných prácach nastúpili Umelecké remeslá z Bratislavy reštaurovať zariadenie a strop kostola. Doskový maľovaný strop zdobený šablonovou ornamentikou bol nielen zatečením zničený ale aj sčasti zhnitý. Doskový kazetový strop sa nachádza nad ľoďou. Pozdĺž je 8 kaziet, po šírke 10. V strede je korýtko ukončené šúľkom. Kazety sú oddelené lištami a v nich sú pretiahle medajlóny - mramorované. Na korýtku je mesiac, slnko a hviezdy a zle čitateľný nápis. Strop je barokový z 18. str.

Protestantská drevená empora situovaná na troch stranách na strednom parapete s maľbou dvoch anjelov s baldachýmom a nápisom, čelo vľavo s datovaním 1775, vpravo s datovaním 1820 bolo taktiež silne poškodené, práve tak, ako dvere (barokové) a lavice. Z kazateľne ostal len baldachýn (koruna) z 18. str. zdobená rozetami, palmetami a pelikánom.

I keď sa zachovali len zvyšky výmaľby povodných väčších ploch - ako je to v susedných kostoloch Gemera - sú nesmierne vzácne, pretože poukazujú na ruku "známych-neznámych" freskárov, napr. pracujúcich v Rimavskej Bani.

Na strane presbytéria sú rozoznateľné figúry päť múdrych a päť nemúdrych panien, v strede so sediacou žehnajúcou postavou Krista. Na jednej strane víťazného oblúka je freskov sv. Štefana s mečom a rišským jablkom, na druhej strane sa maľba nezachovala. Na spodných stenách presbytéria sa zachovali zväčša len maľované závesy. Zaujímavý a snáď dosial jedinečný je objav (akad. maliarom A. Leixnerom) maľoveného gotického tripticha na víťaznom obluku na strane lode vpravo. Spodné partie sanktuária sú mrežované, na východnej stene sú drapérie. Na severnej stene sa už nič nezachovalo. Tu sa nachádza odokryté kamenné pastofórium.

Celá oprava kostola a drevenej zvonici činí nie cekom 3 mil. korún.

dscf7680.jpg dscf7702.jpg 


Innova o.z.: 14.11.2006

Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
7484
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster