sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Obec

Gotická cesta

História

Kontakty

Počet návštev:
7490
Anketa

Počasie

História

Žíp leží v údolí rieky Blh. Aj s okolím bol osídlený už v starších dobách. Územie, na ktorom sa rozkladá terajšia obec Žíp, v zozname pápežských desiatok menovaný YSYP, roku 1427 ISEPH, neskôr ISEP a ISEYD, bolo vyčlenené zo stredovekého hradného panstva Balog. Nakoľko pomenovanie IZSÉP pramene už nepoznajú, ako aj skutočnosť, že sa jedná o osobné meno veľmi starého dáta a obec vznikla pravdepodobne ešte v 12. storočí. Toto potvrdzuje aj existencia matrocírkvi zasvätenej Blahoslavenej Panny Márie (Monumenta Vaticina I.), ktorá sa spomína v zozname pápežských desiatok z r. 1332-1337. Postupom času sa veľké územie patriace obci vplyvu oslobodenia sa od závislosti hradu zmenšujú, až konečne sa obec dostáva privilégiom do rúk rodiny Széchy-1395.

Obec Žíp patrila r. 1460 pod hradné panstvo Balogh, roku 1697 panstvu Drienčasnkému. Majiteľom obce bol r.1427 Frank Széchy, 1578 Tomáš Széchy, 1652 platín František Wesselényi, ktorý mal za manželku Muránsku Venušu - krásnu Máriu Széchy. Roku 1653 František Wesselényi s manželkou dali Žíp do zálohy za 700 toliarov Matiášovi Szendlijovi (aj Sondij). 1728 je majiteľom obce Štefan Koháry a r. 1773 Ignác Koháry. V novšom období sa tu stretávame s rodinou Cóburg a Fáy. Fáyovci mali panské sídlo na dnešnej pustatine "Bodoló", ktorá sa ešte roku 1460 spomína ako samostatná obec. Obyvateľstvo obec úplne spustošili, takže v priebehu 17. str. veľké percento neobrobenej pôdy. Ostalé obyvateľstvo držalo sa tradícií a udržalo si svoje zvyky aj v dobe Koháryovcov. V storočí reformácie je obyvateľstvo už náboženstva kalvinského. Roku 1771 tu bolo 12 poddanských usadlostí.


Innova o.z.: 17.10.2006

Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
7490
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster