O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

faktúry a zmluvy

faktúry 2011-2012

Faktúry 2013-2014

Faktúry 2015

Faktúry 2016

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december

Faktúry 2017

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

Faktúry 2018

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

Faktúry 2 0 1 9

Január

Februárzmluvy rok 2013

č.1 

č.2 

č.3

č.4

č.5

č.6

zmluvy rok 2015

č.1

č.2

č.3

č.4

zmluvy rok 2016

č.1

č.2

č.3

č.4

 č.5

Správa audítora k 31.12.2013

Správa audítora k 31.12.2014

Správa audítora k 31.12.2015

Správa audítora k 31.12.2016

Zmluvy rok 2017

č.1

č.2

č.3

č.4

Zmluvy rok 2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Zmluva č. 148 648 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Logá k zmluve

Mandátna zmluva

Zmluva o zabezp. VO

Zmluva o vypr. žiadosti o dotácie

Darovacia zmluva

Zmluva o dielo

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za r.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018

Zmluva o dielo 1.

Dodatok k zmluve Telekom Slovakia, a.s.

Zmluva o úvere č.68/014/18 - Municipálny úver

Zmluva o úverovej účte Municipiálneho úveru

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074BB220077

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

 Ildikó Kovács

Verzia 4.0a; © CSX 2017;