O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

faktúry a zmluvy

faktúry 2011-2012

Faktúry 2013-2014

Faktúry 2015

Faktúry 2016

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december

Faktúry 2017

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

Decemberzmluvy rok 2013

č.1 

č.2 

č.3

č.4

č.5

č.6

zmluvy rok 2015

č.1

č.2

č.3

č.4

zmluvy rok 2016

č.1

č.2

č.3

č.4

 č.5

Správa audítora k 31.12.2013

Správa audítora k 31.12.2014

Správa audítora k 31.12.2015

Správa audítora k 31.12.2016

Zmluvy rok 2017

č.1

č.2

č.3

č.4

Logá k zmluve

Mandátna zmluva

Zmluva o zabezp. VO

Zmluva o vypr. žiadosti o dotácie

Darovacia zmluva

Zmluva o dielo

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za r.2016Ildikó Kovács

Verzia 4.0a; © CSX 2017;