O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Zriadenie nových webových stránok

Webové stránky zriadila Modrá Hviezda, o.z. ako súčasť projektu zameraného na celoživotné vzdelávanie v oblasti zlepšenia komunikácie a propagácie miestnych samospráv.

Webové stránky zriadila Modrá Hviezda, o.z. ako súčasť projektu zameraného na celoživotné vzdelávanie v oblasti zlepšenia komunikácie a propagácie miestnych samospráv.
Projekt bol podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, Opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie 2010


Administrátor

Verzia 4.0a; © CSX 2017;