O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Úradná tabuľa

Nariadenia obce

Rozhodnutia starostu

Smernice

Cenník služieb

Poriadky obce

Elektronická adresa obce: obeczador@gemernet.sk

Výzva na predkladanie ponúk

Zmluva o dielo

Rozpočet

Výzva na predkladanie ponúk 2

Zmluva o poskytovaní služieb

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Zmluva o elektronickej komunikácie - Dôvera ZP

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Solutions s.r.o.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Zmluva o dielo č. 02/112018

Tájékoztató a választópolgároknak

Sadzba za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku za rok 2019

Informácie pre voliča


Ildikó Kovács

Verzia 4.0a; © CSX 2017;