O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Úradná tabuľa

Nariadenia obce

Rozhodnutia starostu

Smernice

Cenník služieb

Poriadky obce

Elektronická adresa obce: obeczador@gemernet.sk

Výzva na predkladanie ponúk

Zmluva o dielo

Rozpočet

Výzva na predkladanie ponúk 2

Zmluva o poskytovaní služieb

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznámenie - voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie - voľby do orgánov samosprávy obcí

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie a emailová adresa - voľby do orgánov samosprávy obcí

 Ildikó Kovács

Verzia 4.0a; © CSX 2017;