O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Príroda

Nadmorská výška v strede obce je 163 m n. m., v chotári 158-197 m n. m. Odlesnený chotár na rovine a pahorkatine s vyvinutými terasami tvoria podkladové sliene, ílovce a pieskovce, pokryté riečnymi uloženinami.
V obci žije 140 obyvateľov prevažne maďarskej národnosti.

zador_tavolrol.JPG
Administrátor

Verzia 4.0a; © CSX 2017;