O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  
O obci

Obec Zádor leží v strede južnej časti Slovenska, v juhovýchodnej časti Banskobystrického kraja a južnej časti Rimavskej kotliny na nive rieky Blh, v bezprostrednej vzdialenosti prírodných kúpeľov Číž, v ochrannom pásme liečivých vôd týchto kúpeľov.
Nadmorská výška v strede obce je 163 m n. m., v chotári 158-197 m n. m. Odlesnený chotár na rovine a pahorkatine s vyvinutými terasami tvoria podkladové sliene, ílovce a pieskovce, pokryté riečnymi uloženinami.
V obci žije 140 obyvateľov prevažne maďarskej národnosti.
Administrátor

Noviny - Hírek

Zriadenie nových webových stránok    [Veda a technika]    18.2.2011

Webové stránky zriadila Modrá Hviezda, o.z. ako súčasť projektu zameraného na celoživotné vzdelávanie v oblasti zlepšenia komunikácie a propagácie miestnych samospráv.


pokus    []    3.1.2011first left  1   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;