O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Oznámenia obce

Oznámenie obce o zámere predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce zo dňa 20.06.2013.


 


Administrátor

Verzia 4.0a; © CSX 2017;