A községről Önkormányzat Falunk életéről
  SK | HU  

Templomok éjszakája

Községünk is csatlakozott az országos programsorozathoz.

A felsővályi református templom június 1-jén kora estétől várta a látogatókat. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, Fazekas László a következő szavakkal köszöntötte a kezdeményezést: „A Szlovákiai Református Egyház egyes gyülekezetei második alkalommal kapcsolódnak be a „Templomok éjszakája” elnevezésű kezdeményezésbe. Már a tavalyi esztendőben is jó visszhangra talált ez a missziói alkalom ott, ahol a többi felekezettel való együttműködésben megvalósult. Egy fárasztó munkanap után nem szükséges feltétlenül képernyő előtt tölteni az időt. Az este 6 órától éjfélig nyitva tartó templomok csodálatos lehetőséget biztosítanak arra, hogy akár egyedül, akár a családdal a templomok áhítatában elcsöndesedjünk, az elkészített programokon való részvétellel felfedezzük spirituális szükségleteinket, növekedjünk hitünkben, épüljünk lelkünkben.
A nyitott templomoknak egyben összetartozást kifejező jelentésük is van, hisz együtt készítjük ezt a többi felekezettel. Ezen kívül példázzák a zsoltáríró látását is: „Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogysem ezer másutt.” (Zsolt 84,11) Belső szükségletünk és igényünk ez, amely lehet, hogy a mindennapok futásában nem talál bennünk kifejeződést. Pedig minden nap végeztével jó Istenhez térni, megköszönni mindent, közösségben lenni egymással. A templomok éjszakáján érezze meg mindenki ennek jó ízét!“

A rendezvénysorozatban természetesen a többi keresztény felekezet templomai is részt vettnek országszerte.

A felsővályi református templom programja:

17:55 Harangszó

18:00 Istentisztelet, a vendégek köszöntése

19:30 Családi játékok

20:30 A Vály-völgy természetrajza

21:00 A nagybalogi Szivárvány Kórus fellépése

21:30 A Vály-völgyi Kórus fellépése

22:00 A Blaha Lujza Vegyeskórus koncertje

22:45 Bibliaolvasás és zsoltáréneklés, a templom zárása

A felsővályi templom azon kevés ma is látható református templomok egyike, melyek története messzire nyúlik vissza a múltba. A 17. század első felében épült egy középkori templom helyén, amely minden bizonnyal a 11. századból származott. A 16. században a Vály-völgy egész lakossága reformátussá lett. A templom a történelem során kétszer is leégett: 1619-ben és 1776-ban. A gyülekezet a templomát mindkét tűz után nagyon gyorsan helyrehozta, az első tűz után pedig kibővítette az eredeti középkori templomot, már figyelembe véve a református liturgiát. A 16–17. században a templom köré a török és martalóc csapatokkal szembeni védekezés céljából lőrésekkel és lakótoronnyal ellátott falat emeltek. 1768-ban a templomot körülvevő fal kiegészült egy haranglábbal is. A felsővályi református templom értékét növeli a festett kazettás mennyezet, a festett keleti és nyugati karzat, a vakolt motívumokkal díszített szószék és annak koronája. A templom és annak fallal körülvett udvara műemlékvédelem alatt áll.

 


webadmin

Verzia 4.0a; © CSX 2017;