O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

História

Obec vznikla v 13. storočí, prvá písomná zmienka pochádza z roku 1274. V rokoch 1332 a 1375 nájdeme meno obce ako „Val“ alebo „Wal“ v cirkevných dokumentoch. Obyvatelia obce boli chalupári, zaoberali sa poľnohospodárstvom.


Najvýznamnejšia pamiatka obce je kostol reformovanej cirkvi, ktorý pochádza z 15. storočia, je obklopený pevným múrom. Zaujímavosťou je obývacia izba vytvorená nad bránou a renesančná drevená zvonica. Kostol vyhorel v roku 1620, znovu ho postavili v roku 1777.


Tu sa narodil Ferenc Vályi Nagy učiteľ, filológ a básnik (zomr. 1820, Sárospatak/Blatný Potok, Maď.). Po štúdiu v Miskolci a v zahraničí učil v Sárospataku od roku 1798. Písal rozprávky, básne a veršované poviedky. Ako prví preložil do maďarčiny celú Homérovu Iliadu. Zbierku jeho básní vydal Ferencz Kazinczy v roku 1820 v Sárospataku.


Ďalším významným rodákom je Dénes Kupai, duchovný, publicista, spoluredaktor významného časopisu Fegyelő.


Obec bola do roku 1920 bola časťou Uhorsko-Rakúska, a v rokoch 1938-1945 Maďarska.

 


webadmin

Verzia 4.0a; © CSX 2017;