sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Všetky
Kultúra
Šport
Ekonomika
Región
Verejný život
Veda a technika
Panoráma
Inzeráty

Kontakty

Počet návštev:
9924
Anketa

Počasie

Rekonštrukcia prístupovej cesty k cintorínu.

Obec Vlkyňa úspešne ukončila projekt rekonštrukcie prístupovej cesty zo zdrojov EÚ.

Hlavným cieľom prekladaného projektu bola „Rekonštrukcia prístupovej cesty k cintorínu“ v obci Vlkyňa v okrese Rimavská Sobota. Rekonštrukcia miestnej komunikácie bola zameraná na zlepšenie miestnej technickej infraštruktúry a zlepšenie vzhľadu obce. Zlepšenie kvality miestnej technickej infraštruktúry a zlepšenie vzhľadu obce viesť k zlepšeniu dlhotrvajúceho nepriaznivému stavu vzhľadu obce. Rekonštrukcia bude mať za následok rozvoj služieb ako aj rozvoj cestovného ruch a návštevnosti regiónu.
Projekt bol dokončený v mesiaci  júl  2010.

OBEC ZÍSKALA NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR  2007-2013, OPATRENIE 3.4.2. OBNOVA A ROZVOJ OBCI.

Administrátor: 7.9.2010

Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
9924
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster