sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Obec

História obce

Obecné insígnie

Fotogaléria

Kontakty

Počet návštev:
9924
Anketa

Počasie

História obce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1216, najskôr pod názvom "Predium Pauli" tj. Majetok Pavla, od roku 1289 už ako Welkenye. Obec bola majetkom ostrihomského arcibiskupa. Jej názov sa postupne menil.

V 14. storočí - v roku 1336 sa jej pánmi stali Putnokyovci, v roku 1344 ju násilím obsadili Széchyovci - Miklóš a Ivánka. Nie však nadlho, v roku 1411 sa obec opäť stala majetkom ostrihomského arcibiskupa.

Obec veľmi spustla počas tureckých vojen.

Obyvatelia sa odjakživa zaoberali poľnohospodárstvom chovali domáce zvieratá a pestovali vinič.

V roku 1776 sa obec dostala do komplexu majetkov rožňavského biskupstva.

V roku 1828 mala obec 54 domov a 445 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom, bola tu ulicová zástavba.

V roku 1836 obec počas žatvy úplne vyhorela, spolu s kostolom. Kostol Ružencovej Pany Márie bol postavený v roku 1892 v neskoroklasicistickom štýle a interiéry s barokovými prvkami.

V roku 1904 bolo v obci 119 domov a 479 obyvateľov.

Obec do roku 1920 patrila k Maďarsku, od roku 1920 do roku 1938 k ČSR, kedy ju znova pričlenili k Maďarsku.

JRD bolo v obci založené v roku 1952, v roku 1972 sa spojilo do JRS ČH Lenartovce. Družstvo fungovalo a trvalo do roku 1996. V obci pôsobila s.r.o. Agrodelta v rokoch 1996-1998.

Elektrina do obce bola zavedená v roku 1957, dovtedy elektrinu vyrábal vodný mlyn u pána Mišuráka.

Autobusová doprava premáva od roku 1950.

Kasáreň bola postavená po roku 1920, do roku 2002 slúžila ako Pohraničné oddelenie polície SR.

Základná škola v obce bola do roku 1978, potom v rámci centralizácie bola zrušená, žiaci odvtedy dochádzajú do Základnej školy s vyučavacím jazykom maďarským v Lenartovciach. Materská škola bola znovu otvorená v roku 1979 a je v prevádzke do dnes so 16 deťmi.

Koncom 80. rokov sa začal v obci stavať dom smútku, ktorý začal slúžiť svojmu účelu v roku 1990.

Rímskokatolický kostol bol v roku 1992 na svoje 100. výročie zvonka zrenovovaný, odvtedy bol zrekonštruovaný aj interiér.


Administrátor: 20.7.2006

Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
9924
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster