sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Obec

Z histórie...

Kontakty

Počet návštev:
10203
Anketa

Počasie

Z histórie...

Obec vnikla v 13.-14.storočí , vyčlenením z chotára Radnoviec. Názvy obce : 1427 Wyfalu; 1920 Vieska; 1927 Vieska nad Blhom; maď.Balogújfalu . Patrila Jurajovi Ilosvaimu a Derencsényiovcom , v 16. storočí Széchyovcom , v 18. storočí Koháryovcom . Počas tureckej nadvlády utrpela obec veľké škody . R. 1828 žilo v 20 domoch 148 obyvateľov , ktorí sa živili poľnohospodárstvom . V roku 1869 tu žilo 212 obyvateľov . Najstaršou pamiatkou je reformovaný kostol postavený v roku 1882 .

V posledných desaťročiach obec dlhodobo verejnoprávne patrila k susednej obci Radnovce . V tomto období sa v obci neuskutočnila žiadna investícia ani rozvoj . Obec sa osamostatnila v roku 1990 , ale odvtedy uplynulé roky nepriniesli do života obce žiadne zmeny . Chýbali a doteraz chýbajú základné vybavenia a potreby obce ( kultúrny dom , športové a detské ihrisko , dom smútku , plynofikácia , verejný vodovod atď .) . Zmena nastala až v r. 2004 . Do vlastníctva obce sa dostal pozemok s jednou dlhodobo nevyužitou , zanedbalou starou budovou . Budova bola postavená v r. 1905 ako reformovaná cirkevná škola s učiteľským bytom. Škola bola zrušená v r. 1965 . Budova ostala vo vlastníctve ČSR . V r. 2005 sa začala rekonštrukcia budovy . V jednej časti už sú vytvorené miestnosti obecného úradu. Druhá samostatná časť budovy bude slúžiť ako mládežnícky centrum . Nakoľko finančné možnosti takej malej obce sú veľmi obmedzené , rekonštrukčné práce ešte stále prebiehajú.


Innova o.z.: 29.8.2006

Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
10203
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster