O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Štatistické údaje

Spádovosť obce  
Sídlo matričného úradu Figa
Sídlo pracoviska daňového úradu Tornaľa
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Rimavská Seč
Sídlo Okresného súdu Rimavská Sobota
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Rimavská Sobota
Sídlo pracoviska obvodného úradu Rimavská Sobota
Sídlo Územnej vojenskej správy Banská Bystrica
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Rimavská Sobota
Technická vybavenosť  
Pošta nie
Káblová televízia áno
Verejný vodovod nie
Verejná kanalizácia nie
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV nie
Rozvodná sieť plynu áno
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy - názov Tornaľa
Najbližšia zastávka vlakov osob. dopravy - vzdialenosť v km 16
Demografia 2010
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 329
muži 162
ženy 167
Predproduktívny vek (0-14) spolu 100
Produktívny vek (15-54) ženy 87
Produktívny vek (15-59) muži 101
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 41
Počet sobášov 0
Počet rozvodov 0
Počet živonarodených spolu 8
muži 5
ženy 3
Počet zomretých spolu 4
muži 3
ženy 1
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu -7
muži -4
ženy -3

Zdroj: MOŠ/MIS


webadmin

Verzia 4.0a; © CSX 2017;