A községről Önkormányzat Falunk életéről
  SK | HU  
A községről

Alsóvály (szlovákul Valice) község Szlovákiában a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában. Alsóvály és Kisgergelyfalva egyesítése.
Tornaljától 16 km-re északnyugatra a Kalosa-patak völgyében fekszik.
Vály első írásos említése 1247-ben történt "Wal" alakban. Alsóvályt külön 1427-ben "Alsowwal" néven említik. A Korláth család birtoka volt. Korláth György 1427-ben 16 portát bírt a faluban. 1828-ban 49 házában 734 lakos élt, akik főként mezőgazdasággal, gyümölcs- és szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Kisgergelyfalvát 1407-ben említik először.
 
Vályi András szerint " Alsó, és Felsõ Vály. Magyar faluk Gömör Várm. földes Uraik több Urak, lakosaik katolikusok, és reformátusok, fekszenek Sankfalvának szomszédságában, mellynek filiáji; földgyeik közép termékenységûek, piatzok 3, és 4 mértföldnyire van."
 
"GERGELYFALVA. Kis magyar falu Gömör Vármegyében, földes Urai Kornis, Hevesi, és Dráskótzi Urak, lakosai reformátusok, fekszik a’ Putnoki járásban, Bikszögtöl egy, Alsó Válytól pedig három puska lõvésnyire, határbéli földgye meglehetös búzát terem, piatzozása más fél mértföldnyire Rimaszombatban, de kivált Jólsván két mértföldnyire, gyümöltsös kertyei jók, és hasznosak, mert majd minden esztendõben termõk, réttyei tsekélyek, erdõje nintsen, második Osztálybéli."
 
Fényes Elek szerint " Alsó-Vály, magyar falu, Gömör vármegyében, Gergelyfala és Mihályfala helységek közt völgyben fekszik, napkeletrõl a falu tövében lassan felfelé emelkedõ hegyoldalon; ép a helység felett van egy társulatnak szép jövendõvel biztató magtára. Lételét s a társulat alakulását Bodon Antal urnak fogja köszönni még a késõbbi ivadék is. A helység felsõ végén Bodon Antal ur laka, s az alsó végén Bélich János ur uj izléssel épült kastélya. Regényes csörgedezéssel folyik sietve nagy folyam felé, naptól színezve arany cseppeket jelképezve kis keskeny medrében egy kis patakcsa. E kis folyamon van Bodon Antal urnak egy malma; nem levén pedig egész Vály völgyén több, mellyet a tavaszi, völgyekrõl összecsõdült vizáradások idején a Sajó és Tur-vize völgyi lakosok, sõt a molnárok is megkeresnek, száraz idõben jövedelmetlen, gyakran a benne nyomorgó molnárnak esõérti dala lehangzik egész a Sajóvize folyamáig. Számlál ezen helység 380 lakost; kik közül 360 ref., 20 r. kath., mindnyája magyar nyelven dalolják molnárjukkal szárazságban esõérti nótájukat. Hegyes, mindent egyre megtermõ határának kiterjedése 1200 hold; ebbõl szántóföld 600, rét 200, erdõ pedig 400 hold. Van 3/8 urbéri, 20 allodialis és 12 majorsági zsellér. A gyümölcsösök, miket nagy szorgalommal üznek, nem megvetõen jövedelmeznek évenkint, mikor áldás van, szõlõhegyén termett bora enyhiti szárazsági dalu torkukat. Fenemlitetteken kivül bir még Kalas, Herényi, Szokolay család is. Ut. p. Tornalja."
 
"Gergelyfala, magyar falu, Gömör vmegy., alsó és felsõ Vály helységek közt fekszik. A lakosok száma tesz 386, mindnyájan reformatusok s magyarul beszélnek. Van az egész helységben 5 4/8 urbéri, 5 majorsági telek; a határnak kiterjedése 448 hold, ebbõl szántóföld 240, rét 100, s legelõ 100 hold, szántóföldje jó müvelés mellett megtermi a tisztabuzát is, annyival inkább egyebet, – a gyümölcs-tenyésztésnek kedvelõji. Birják ezen helységet Bodon Antal, Bélik és Hevessiek. Ut. p. Tornalja."
 
Alsóvályhoz a 20. században csatolták Kisgergelyfalvát. 1910-ben Alsóválynak 254, Kisgergelyfalvának 95 magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződés előtt mindkét falu Gömör-Kishont vármegye Tornaljai járásához tartozott. A községben jelentős szerepet játszik a gyümölcs- és szőlőtermesztés, az itteni borok a különböző borversenyeken díjakat szereztek. A községnek kultúrháza és alapiskolája működik.
A Bélik család barokk kastélya 18. századi eredetű, mai formájában 1843-ban épült. Jelenleg a községi hivatal és az óvoda működik benne. Nagy területű angolpark övezi.
Kisgergelyfalván egy 19. századi klasszicista nemesi kúria található, amely mellett kis méretű fából készült harangláb áll.

Forrás: Wikipédia

 


webadmin

Noviny - Hírek

Výberové konanie na riaditeža MŠ    [Tudomány]    3.9.2018

Obec Valice vyhlasuje výberové konanie na riaditeža Materskej školy.


Výberové konanie na riaditežku MŠ    [Tudomány]    3.9.2018

Výberové konanie na riaditežku MŠ .. viac info na článkefirst left  1   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;