O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Štatistické údaje

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2015 spolu 348
  muži 179
  ženy 1169
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 59
 • Produktívny vek (15-54) ženy 92
 • Produktívny vek (15-59) muži 114
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 59
 • Celkový prírastok obyv. spolu +6 
  muži +4
  ženy +2

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru 
 • Ubytovacie služby
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Detský domov (neprevádzkuje - na predaj)
 • Futbalové ihrisko
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad 
 • Stavebné práce
 • Elektroinštalačné služby
 • Vodoinštalatérske služby - kurenár

Zdroj: Štatistický úrad na Slovensku, Mestská a obecná štatistika

 


Obec Stranska

Verzia 4.0a; © CSX 2017;