Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Oznamy

  Voľby hlavného kontrolóra

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom - register C, parc. č. 295/3 a 296/2 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom - register C, parc. č. 79/1 a 80/1, 79/2 a 80/2

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom - register E, parc. č. 2662

Výzva na predloženie ponuky Širkovce-Komunitné centrum

Oznámenie výsledku VO: výber zhotoviteľa - Komunitné centrum Širkovce 

Výberové konanie na obsadenie miesta koordinátora a členov miestnej občianskej poriadkovej služby v Širkovciach

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Širkovciach 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Širkovce 

Výberové konanie na obsadenie miesta: Odborný zamestnanec v MŠ - školský psychológ 

Výberové konanie na obsadenie miesta: Pedagogický asistent/asistentka - asistent/asistentka učiteľa MŠ

Výberové konanie na obsadenie miesta: Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg

 

 

 

 

 

 


Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;