Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Oznamy

Voľby hlavného kontrolóra

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom - register C, parc. č. 295/3 a 296/2 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom - register C, parc. č. 79/1 a 80/1, 79/2 a 80/2

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce priamym predajom - register E, parc. č. 2662

 

 

 

 

 

 


Obec Sirkovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;