Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Náboženský život

V 14.storočí bol tiež postavený prvý kostol. Bol postavený ako rímsko - katolícky kostol. Obyvatelia obce nasledovali vieru svojho zemepána a prestúpili na reformovanú vieru. Reformovaný cirkevný zbor bol na krátky čas fíliou matkocirkvi Hanvy. Od roku 1521 až dodnes je reformovaný zbor matkocirkev.

dscf5386.jpg dscf5388.jpg 

K pôvodnej stavbe kostola na začiatku 18.storočia ešte pristavali kamennú. Pôvodnú drevenú zvonicu nahradila kamenná v roku 1878.

dscf5349.jpg dscf5354.jpg 

V r.1645 dali odliať menší zvon, ktorý však praskol a v roku 1766 bol odliaty ďalší zvon. V roku 1743 bola postavená galéria v kostole, na ktorej je nápis :


dscf5355.jpgHoc Opus Fieri

Curavit Per Illustric ac.

Senerosus Dominus Alexsan

Der Bárczaj De Barcza

Item Per Illustrisac Senerosus Do

Minus Petrus Soldos De Runya

In Sloriam et Honorem Dei

Anno Domini 1743

Die Z8 Mensis Iunij.


V roku 1743 sa na cirkevnej schôdzi uzniesli veriaci na určitých cirkevných pravidlách. Tieto pravidlá každý dodržiaval. Bolo dohodnuté, kedy sa budú konať služby božie;každé ráno hodinu, po východe slnka a každý večer hodinu, po západe slnka. V roku 1753 obyvatelia obce svojpomocne postavili faru z pálených tehál. V tom čase vládol v obci analfabetizmus. Jediný človek, ktorý vedel čítať a písať bol dedinský farár, ktorý bol aj pisárom u zemepána. Od roku 1768 bola zavedená tzv."nedeľná škola" (vyučovanie) pre dievčatá a chlapcov v kostole. Jednu nedeľu navštevovali školu chlapci, nasledujúcu dievčatá. Vyučujúcim bol miestny farár.

dscf5357.jpg dscf5358.jpg 

V roku 1900 bola postavená nová fara.

dscf5369.jpg dscf5378.jpg 

Tompa Mihály - maďarský básnik a reformovaný farár mal v roku 1849 sobáš v miestom kostole s Soldosovou Emíliou, ktorá bola dcérou miestneho zemepána.


Innova o.z.

Verzia 4.0a; © CSX 2017;