Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Kultúra

Tanečný súbor " NEZÁBUDKA" vznikol 1.10.2005. Jeho členmi sú deti od 5 do 16 rokov a dve vedúce súboru : Angelika Czókolyová a Andrea Javorová.

Súbor vznikol s cieľom prebudiť v deťoch záujem o ľudové a spoločenské tance. NEZÁBUDKA vystupovala už aj v okolitých obciach, kde sa stretla s ocenením a uznaním zo strany publika.

Repertoár súboru je rozmanitý. Tvoria ho maďarské ľudové tance, moderné tance, spoločenské tance. Okrem toho spievajú, recitujú básne, predvádzajú krátke divadelné scénky. Svedomito sa pripravujú na každé nové vystúpenie. Ľudové kroje a oblečenia zabezpečujú rodičia a vedúce súboru. Súbor je finančne podporovaný Obecným úradom v Ruminciach a sponzormi.

 

V našej obci už dávnejšie nebola v prevádzke obecná knižnica. Obecný úrad v Ruminciach začiatkom roku 2006 opäť sprevádzkoval knižnicu v budove kultúrneho domu. Vedúcou knižnice je pani Angelika Czókolyová. Výpožičný čas je cez týždeň mimo víkendu, každé popoludnie. Obecný úrad odsúhlasil nákup kníh za účelom rozšírenia knižničného fondu.

Dúfame, že čitatelia si nájdu cestu aj do našej knižnice a čítaním kníh si budú rozširovať vedomosti z histórie, zemepisu a literatúry v slovenskom a maďarskom jazyku.


Innova o.z.

Verzia 4.0a; © CSX 2017;