Község Önkormányzat Szervezetek/Intézmények Egyházi élet Hírek
  SK | HU  

Egyházi élet

dscf5386.jpg dscf5391.jpg

dscf5380.jpg dscf5350.jpg


Az 1300-as években építették az első templomot. Eredetileg római katolikus templomnak épült. Az alig 300 lelket számláló, kisrészében nemes, nagyobb részében zsellér lakosság az akkori földesúr, Soldos Menyhért példáját követve, a legelsők között lépett a reformáció útjára. Rövid ideig a szomszéd község Hanva filiája volt. De 1521-től mind a mai napig filia nélküli anyaegyház. Már a reformáció előtt volt temploma, noha plébániája nem volt a községnek. Temploma több száz éves. Az eredeti kis katolikus templomhoz a XVIII. század elején a hívek számának megfelelő kőtemplom épült.

dscf5354.jpg

"1645-ben 60 fontos kis harangot öntetnek és az elhasadván, 1766-ban újonnan öntetett 106 font matériából Runyán." A templom karzata 1743-ban készült. A következő felirat áll rajta:

dscf5355.jpg

Hoc Opus Fieri

Curavit Per Illustric ac.

Senerosus Dominus Alexsan

der Bárczaj De Barcza

Item Per Illustrisac Senerosus Do

Minus Petrus Soldos De Runya

In Sloriam et Honorem Dei

Anno Domini 1743

Die Z8 Mensis Iunij.


Hogy az egyház életében minden szép rendben legyen, az eklézsia tagjai 1743 március 21-én közgyűlésükön 15 pontból álló " Törvények és Rendszabások " címmel rendeletet hoztak létre, s ezt az egyháztagok " saját kezeik vonásával ellátva" magukra nézve kötelezően elismerték. Az istentiszteletek idejét is megszabták, mindennap reggel napfelkelte után egy órával s mindennap este naplemente előtt egy órával. 1753-ban a falu lakossága saját erőből égetett téglából felépíti a lelkészlakot. Ebben az időben a lakosság még analfabéta. Egyedüli olvasni tudó ember a falu papja, aki egyben a földesúr írnoka is. 1768-ban bevezetik a lányok és fiúk számára a templomban a vasárnapi tanítást. Egymástól elkülönítve egyik vasárnap a lányok, másik vasárnap a fiúk járnak. A tanítást a pap végzi.1806 március 30-án új törvényeket fogadnak el, amelyek a régieket kibővítik.


dscf5353.jpg dscf5358.jpg

1849 május 1-én községünk templomában kötött házasságot Tompa Mihály költő és református lelkész Soldos Emíliával.

dscf5357.jpg

A fa harangláb időközben tönkrement, s Kupai Dénes lelkészsége alatt 1877 tavaszától 1878 őszéig felépült a mai szép kőtorony, cinezett pléh tetővel. 1900-ban új lelkészlak épült fel. A runyai egyház lélekszáma kicsi, de hitben erős. Közel 400 éve filia nélküli anyaegyház.

dscf5369.jpg dscf5378.jpg 

Ma élő hívei méltók igyekeznek lenni dicső őseikhez.


Administrátor

Verzia 4.0a; © CSX 2017;