Község Önkormányzat Szervezetek/Intézmények Egyházi élet Hírek
  SK | HU  





Noviny - Hírek

VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z    [Közélet]    27.11.2019

VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce


VZN č. 4/2019 o určení výšky FP na mzdy a prevádzk    [Közélet]    27.11.2019

VZN č. 4/2019 o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka ZŠ pre rok 2020


VZN č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťať    [Közélet]    27.11.2019

VZN č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie PŠD v ZŠ


Výberové konanie MŠ - sociálny pedagóg    [Közélet]    25.11.2019

Obecný úrad Radnovce vyhlasuje výberové konanie na sociálneho pedagóga Materskej Školy NP "Pomáhajúce profesie k edukácii detí a žiakov"


VZN O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOM    [Közélet]    13.11.2019

VZN O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY


Výberové konanie ZŠ - školský špeciálny pedagóg    [Kultúra]    12.9.2019

Obecný úrad Radnovce vyhlasuje výberové konanie na školského špeciálneho pedagóga Základnej Školy NP "Pomáhajúce profesie k edukácii detí a žiakov"



first left  1 7 13 19 25 31   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;