Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Noviny - Hírek

Poskytnutie úveru vo výške 50000,- EUR    [Región]    4.9.2019

Poskytnutie úveru vo výške 50000,- EUR


Zmena splatnosti kontokorentného úveru    [Región]    13.8.2019

Zmena splatnosti kontokorentného úveru


Výberové konanie MOPS    [Región]    17.6.2019

Obec Radnovce vyhlasuje výberové konanie na funkciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby a koordinátora miestnej občianskej poriadkovej služby


Dodatok k Zmluve o dielo - "Zvýšenie kapacity ZŠ"    [Región]    11.6.2019

Dodatok k zmluve o dielo - "Zvýšenie kapacity základnej školy"


Poskytnutie úveru vo výške 60000,- EUR    [Región]    5.6.2019

Poskytnutie úveru vo výške 60000,- EUR


Zmluva o termínovanom úvere č. 68/006/19    [Región]    15.4.2019

Poskytnutie úveru vo výške 30000,- EURfirst left  1 7   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;