Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

VZN O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOM

VZN O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Viac informácií TU:

starosta

Verzia 4.0a; © CSX 2017;