Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Radnovce

Viac TU

starosta

Verzia 4.0a; © CSX 2017;