Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľa/-ky ZŠ

Obec Radnovce vyhlasuje podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Viac informácie: TU

starosta

Verzia 4.0a; © CSX 2017;