Község Önkormányzat Szervezetek/Intézmények Egyházi élet Hírek
  SK | HU  

Egyházi élet

p1010131.jpg 

A község felekzetelileg Cakóval, Balogújfaluval, Bátkával, Rakottyással, Barcikával és Dulházával együtt a zsípi református anyaegyházhoz tartozott. A zsípi anyaegyházhoz fűződő filiális viszony 1719-ben megszakadt, amikor is önálló anyaegyházzá alakult.

A gyülekezet anyásítása sok gondot és megnövekedett teherviselést jelentett s bár patrónusa az egyháznak sohasem volt, minden teherviselést önfeláldozóan vállalt. Fából épített templom a ugyan volt már az egyháznak, de lelkészlakot és iskolát kellett építeni. Az iskolában kezdetben a lelkészek tanították a gyermekeket.

Első lelkésze Székei János, a továbbiak időrendi sorrendben:

Szombati János

Tolcsvári János

Szalontai István

Garbóczi András

Garbóczi Emődi Mihály

Tsobi Pál

Kassai Sámuel

Vattai György

Pintér István

Farkas György

Szombati József

Dentz József

Szentgyörgyi János

Várady Lázár

Marton József

Lipcsei János

ifj. Báthory István

Báthory Sámuel

Pethő Dániel

Pósa Lajos.


E két utóbbi lelkipásztor ideje alatt épült fel a jelenlegi, gyönyörű neoklasszikus stílusban megépült, 500 ülőhelyes, boltíves temploma. A templomi rész 1875-ben, a torony 20 évvel később, 1895-ben épült hozzá. Orgonája 12 regiszteres, pneumatikus rendszerű.

A gyülekezet további lelkészei:

Csák László

Vályi József

Csanda Lajos

Boros Elemér

F. Gy.


1973-tól a gyülekezet lelkésze Orémus György.

Lélekszám: 105

istentiszteletek: kéthetente


Innova o.z.

Verzia 4.0a; © CSX 2017;