Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  
Obec

p1010122.jpg 

Ležia uprostred Rimavskej kotliny na nive Blhu. Obec vznikla v 13. storočí, na území gemerského kráľovského hradu. Názvy obce:

1332 - Radnotfalva

1430 - Radnothfalwa

1920 - Radnovce.

R. 1430 ju kráľ Žigmund daroval Perényiovcom. V 15. storočí patrila Pethesovcom a Bebekovcom, kedy mala 20 prt. R. 1828 žilo v 115 domoch 922 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. Najstaršou pamiatkou je klasická kúria z prvej polovice 19. storočia a reformovaný kostol postavený v r. 1875.

Narodil sa tu maďarský básnik Lajos Pósa. V obci sa nachádza verejná knižnica, materská škola, základná škola, futbalové ihrisko.

p1010130.jpg 


Innova o.z.

Noviny - Hírek

Projekt "Materská škola"    [Región]    9.2.2021

Projekt "Materská škola"


Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ľky Základne    [Región]    20.1.2021

Obecný úrad Radnovce vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ľky Základnej školy s VJM Radnovce


Rozpočet obce na roky 2021-2023    [Verejný život]    16.12.2020

Rozpočet obce na roky 2021-2023


VZN obce Radnovce o určení miesta a času zápisu di    [Verejný život]    16.12.2020

VZN obce Radnovce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou


VZN obce Radnovce o určení výšky FP na mzdy a prev    [Verejný život]    16.12.2020

VZN obce Radnovce o určení výšky FP na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2021


VZN obce Radnovce miestnych daniach a miestnom pop    [Verejný život]    16.12.2020

VZN obce Radnovce miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyfirst left  1 7 13 19 25 31 37 43   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;