O obci Samospráva Pre občana Aktuality

Noviny

Modernizácia chovu na hospo.dvore Orávka    [Veda a technika]    23.6.2016

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a oznámenie o začatí konania. Doklady k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Orávke od 12.04.2016.


OUŽP RS - kŕmny stôl    [Veda a technika]    20.6.2016

Doklad k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Orávke počas stránkových hodín od 12.04.2016


Oznam Vývoz TKO v roku 2016.    [Veda a technika]    7.1.2016


Pozvánka na 90. výročie založenia obce    [Veda a technika]    26.11.2013

Pozvánka na 90. výročie založenia obce Orávka..


Projekt budovania identity obce Orávka    [Veda a technika]    15.2.2011

Nové webové stránky obce Orávka sa zriadili za pomoci O.z. Modrá hviezda, ako súčasť projektu zameraného na celoživotné vzdelávanie v oblasti budovania identity miestnych samospráv. Projekt bol podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, Opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovaniefirst left  1   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;