O obci Samospráva Pre občana Aktuality

Noviny

Odstavky elektriky v obci Orávka    [Región]    7.5.2018

aktualizované 07.08.2018


Pracovné miesta    [Región]    19.4.2017

Ponuka práce z ÚPSVaR v Rimavskej Sobote http://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/urad-prace-aktualizoval-pracovne-ponuky/


Odstraňovanie barier v spoločnosti    [Región]    19.10.2016


Obedy na obci.    [Región]    29.4.2016

Obedové menu, ktoré si môžu objednať občania Orávky.


Vývoz TKO 2014    [Región]    14.1.2014

Harmonogram vývozu TKO a separovaných komodít v roku 2014first left  1   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;