O obci Samospráva Pre občana Aktuality

Noviny

95. Výročie založenia obce Orávka.    [Kultúra]    15.8.2017

Obec Orávka si 19.08.2017 pripomenie 95. výročie založenia obce. Týmto obec pozýva na obecné slávnosti.


4. Ročník Volejbalového turnaja    [Šport]    26.7.2017

Obec Orávka pozýva na 4. ročník volejbalového turnaja, ktorí sa bude konať 08.07.2017 o 8.30.- hod. v priestoroch športového areálu v Orávke .Vystúpenie o 18.00.-hod county kapely Bluetrend z Rimavskej Soboty o 17.00.- hod a o 19.00.- hod koncert rockovej kapely skupiny BEFOR OF The ZERO DAY.


OZNAM    [Verejný život]    23.6.2017

Dňa 28.06.2017 o 17.00.- hod sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orávke v kancelárii OcÚ v Orávke Program:, Úvod, Dane a poplatky- DCOM, Záverečný účet obce za rok 2016, Správa HK, Plán činnosti HK na II. polrok 2017, Audit, TKO - kompostéry, Dotácia z VUC, Volejbalový turnaj, Deň obce August –pokračovanie príprav, Zámer na rok 2018 – úver na cesty, Záver


SSE - Odstávka    [Verejný život]    9.6.2017

Odstávka elektrickej energie 13.06.2017, 15.06.2017 a 21.06.2017


Oznam    [Verejný život]    27.4.2017

Pozvánka na OZ


Pracovné miesta    [Región]    19.4.2017

Ponuka práce z ÚPSVaR v Rimavskej Sobote http://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/urad-prace-aktualizoval-pracovne-ponuky/first left  1 7 13 19 25   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;