O obci Samospráva Pre občana Aktuality

Noviny

Volejbalový rurnaj    [Šport]    8.8.2014

Pozvánka na volejbalový turnaj, do športového areálu v Orávke na 19.07.2014. Foto dokumentáciu s vyhodnotením akcie nájdete na :www.rimava.sk/sport-3/volejbal-sport-3/foto-volejbalovy-turnaj-vyhralo-domace-druzstvo-oravka-s-najvyssim-vekovym-priemerom/


Vývoz TKO 2014    [Región]    14.1.2014

Harmonogram vývozu TKO a separovaných komodít v roku 2014


Pozvánka na 90. výročie založenia obce    [Veda a technika]    26.11.2013

Pozvánka na 90. výročie založenia obce Orávka..


Kultúrno spoločenský deň.    [Kultúra]    27.8.2013

Pozvánka na 17. august 2013 na stolnotenisový turnaj, varenie jedál zo zemiakov / uzávierka prihlášok do 06.08.2013 na OcÚ v Orávke/ večer zábava. Doplnené: http://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/oravka-na-dni-obce-varili-speciality-zo-zemiakov-rozdelili-priblizne-800-porcii/


Vianočné sviatky 2012    [Kultúra]    20.12.2012

Omše v miestnom rímsko - katolíckom kostole Orávka


Projekt budovania identity obce Orávka    [Veda a technika]    15.2.2011

Nové webové stránky obce Orávka sa zriadili za pomoci O.z. Modrá hviezda, ako súčasť projektu zameraného na celoživotné vzdelávanie v oblasti budovania identity miestnych samospráv. Projekt bol podporený z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, Opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovaniefirst left  1 7 13 19 25 31 37 43   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;