O obci Samospráva Pre občana Aktuality

Nariadenia obce

 

 Nariadenie: 

Návrh VZN  o odpadoch   Návrh O Poplatku TKO a DSO

Pravidlá odmeňovania od 2015    

VZN

Sadzobník správnych poplatkov 2018  

VZN o chove 

VZN o odpade  Dodatok k VZN č.3

 

           

Informácie:


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;