O obci Samospráva Pre občana Aktuality

Nariadenia obce

 

 Nariadenie: 

VZN 

Návrh VZN  o odpadoch   Návrh O Poplatku TKO a DSO

VZN    VZN 2013 

Pravidlá odmeňovania od 2015


Informácie:

TKO

TKO SEPAROVANIE 2013


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;