O obci Samospráva Pre občana Aktuality

Financie

 

 

Zaverečný účet obce 2011

 

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA

ROZPOČET NA ROK 2012

ROZPOČET NA ROK 2013

PLNENIE ROZPOČTU I.Q. 2013

ROZPOČET 2014

Návrh: Záverečný účet obce 2013

Zaverečný učet 2013  Správa HK za rok 2013

Záverečný účet 2014    Správa HK za rok 2014

 Záverečného účtu 2015   rozpočtu na rok 2017

Záverečného účtu 2016  

Stanovisko HK  Rozpočet 2018       Návrh Záverečného účtu za rok 2017  

Záverečný účet 2017      Rozpočet na rok 2019  až 2021starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;