O obci Samospráva Pre občana Aktuality

Zmena internetovej stránky.

Obec od 01.012019 zmenila svoju internetovú stránku na www.oravka.sk


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;