O obci Samospráva Pre občana Aktuality

Veselé sviatky

Šťastné a veselé vianočné sviatky

 

 

Vážení spoluobčania,

 

Prihováram sa Vám pred najkrajšími sviatkami .

 

  Opäť prišli najkrajšie sviatky v roku, kedy sa rozžiaria svetielka v každom domove, v každej obci a meste, no dúfam, že aj v očiach každého dieťaťa a snáď aj v srdciach nás, dospelých, zahorí plamienok spokojnosti, rodinnej pohody a uvoľnenia po náročných pracovných týždňoch.

  V mene svojom ako aj v mene obecného úradu a jeho zamestnancov chcem vyjadriť želanie, aby každý z vás počas Vianoc pookrial na duši aj na tele, aby načerpal nové sily, z ktorých bude v Novom roku prameniť nová životná energia a elán. Prajem vám, aby ste si nasledujúce dni užili v kruhu svojich rodín, obklopení tými, ktorých najviac milujete a vďaka ktorým sú Vianoce takými čarovnými sviatkami. Našim najmenším želám, aby si pod vianočným stromčekom našli to, po čom tajne túžili a z čoho sa budú ešte dlho radovať. Našim chorým spoluobčanom želám, aby sa čo najľahšie a najrýchlejšie uzdravili a v Novom roku, aby sa každému choroby už len vyhýbali.

  Všetkých Vás pozývam na Sviatočnú svätú omšu , ktorá bude 24.12.2018 o 23.00.-hod. v miestnom Rímsko-katolickom kostole v Orávke

Šťastné a veselé vianočné sviatky!


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;