O obci Samospráva Pre občana Aktuality

Dražba

 

Oznámenie o dražbe 

 

 

OZNAM O UPUSTENÍ DRAŽBY 

 

OZNÁMENIE O DRAŽBE I: KOLO 

 


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;