O obci Samospráva Pre občana Aktuality

Dostavba krmísk pre odchovne mladého dobytka.

 

Dostavba krmísk pre odchovne MHD,, Hospodársky dvor  Orávka ,, .

  Sprístupnenie oznámenia   dokladov pre verejnosť :  doklady sú v kancelárii OcÚ v Orávke  od 5.12.2017 do 18.12.2017 a na zverejnenom webovom  sídle  ministerstva na adrese uverejnenej na oznámení. Písomné stanovisko  doručiť na adresu: 

Okresný úrad Rimavská Sobota

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hostinského 4

979 01 Rimavská Sobota


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;