O obci Samospráva Pre občana Aktuality

SILVESTER 2016

Obec pozýva na oslavu privítania Nového roku 2017 s nasledovným priebehom. Zraz o 23,30.-hod pred OcÚ , zapálenie ohňostroja v prvých minútach Nového roku 2017.


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;