O obci Samospráva Pre občana Aktuality

Mikuláš 2016

Pozvánka na privítanie Mikuláša v obci Orávka.

MIKULAŠ 2016


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;