O obci Samospráva Pre občana Aktuality

Oznam

Pozvánka na OZ

OZNAM

Dňa 03.05.2017 o 16,00.- hod sa uskutoční zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Orávke v kancelárii OcÚ v Orávke 

Program:, 

Úvod, Dane a poplatky, Aktivácie v roku 2017, Zmena rozpočtu 2017, Voľba hlavného kontrolóra, Projekty pripravované obcou – ich pokračovanie obnova podľa výziev, Vatra, Volejbal 2017,Deň obce , Záver.

 


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;