O obci Samospráva Pre občana Aktuality

Pracovné miesta

Ponuka práce z ÚPSVaR v Rimavskej Sobote http://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/urad-prace-aktualizoval-pracovne-ponuky/

 

Hlavný kontrolór obce 


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;