O obci Samospráva Pre občana Aktuality
Základné informácie o obci

   Obec  Orávka leží v južnej  časti Rimavskej kotliny, na Gemerských  terasách rieky Rimavy. Patrí do okresu Rimavská Sobota  v Banskobystrickom kraji.  Nadmorská  výška v strede obce je 192 m.n.m, v chotári 162 – 211 m.n.m.  Odlesnený  chotár  má rozlohu 718 hektárov a je prevažne  rovinatý. Horná časť obce s kultúrnym a správnym centrom leží na vyvýšených terasách. Dolná časť sa nachádza  na  ľavom brehu rieky Rimavy, prechádza ňou  hlavná cestná trasa Banská  Bystrica – Miškolc v MR a prechádza  ňou aj  južná železničná trasa  Zvolen – Košice. Uvedená železničná trať je  pomyselnou čiarou a delí  obec na dve časti s historickým názvom dolná časť Čobánka, horná časť  Kacagó. Obec patrí k obciam  kde nosnou časťou je  poľnohospodárstvo.

   V Orávke  žije  v priemere za posledné roky  160 obyvateľov. Z uvedeného počtu  tvoria obyvatelia so slovenskou národnosťou 95 %, s maďarskou národnosťou  4,7 %  a 0,3 % je  obyvateľov s inou národnosťou.   

   Obec Orávka patrí do mikroregiónu Dolný Gemer.

V obci Orávka pôsobia  nasledovné podnikateľské subjekty.

a/  Poľnohospodárska produkcia / od množstva obrábanej pôdy /

    1/ SHR  Anton  Kovalčík   / Tornaľa /

    2/  Roľnícka  spoločnosť  a.s. Bottovo  / Bottovo /

   3/ Vegal  s.r.o. Rimavská Sobota

   4/ Gemerplus s.r.o. Poltár

   5/ SHR  Dušan Sekeráš  / Orávka /

  6/ SHR  Marek Maliar   / Bottovo/

  7/ SHR Csaba Bettes   / Zádor / 

b/  Živnostníci

  1/ Michl Piecušiak  - pohostinstvo / Orávka /

 2/ OMEGA  Ján Kubacka     /Orávka /


starosta obce

Noviny

95. Výročie založenia obce Orávka.    [Kultúra]    15.8.2017

Obec Orávka si 19.08.2017 pripomenie 95. výročie založenia obce. Týmto obec pozýva na obecné slávnosti.


4. Ročník Volejbalového turnaja    [Šport]    26.7.2017

Obec Orávka pozýva na 4. ročník volejbalového turnaja, ktorí sa bude konať 08.07.2017 o 8.30.- hod. v priestoroch športového areálu v Orávke .Vystúpenie o 18.00.-hod county kapely Bluetrend z Rimavskej Soboty o 17.00.- hod a o 19.00.- hod koncert rockovej kapely skupiny BEFOR OF The ZERO DAY.


OZNAM    [Verejný život]    23.6.2017

Dňa 28.06.2017 o 17.00.- hod sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Orávke v kancelárii OcÚ v Orávke Program:, Úvod, Dane a poplatky- DCOM, Záverečný účet obce za rok 2016, Správa HK, Plán činnosti HK na II. polrok 2017, Audit, TKO - kompostéry, Dotácia z VUC, Volejbalový turnaj, Deň obce August –pokračovanie príprav, Zámer na rok 2018 – úver na cesty, Záver


SSE - Odstávka    [Verejný život]    9.6.2017

Odstávka elektrickej energie 13.06.2017, 15.06.2017 a 21.06.2017


Oznam    [Verejný život]    27.4.2017

Pozvánka na OZ


Pracovné miesta    [Región]    19.4.2017

Ponuka práce z ÚPSVaR v Rimavskej Sobote http://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/urad-prace-aktualizoval-pracovne-ponuky/first left  1 7 13 19 25   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;