O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Noviny - Hírek

IX. ročník súťaže vo varení    [Kultúra]    12.6.2017

Dňa 10.6.2017 o 13:00 hod. sa uskutoční IX. ročník súťaže vo varení v Lenke. Srdečne vás všetkých pozývame.


VIII. ročník súťaže vo varení    [Kultúra]    9.6.2016

Dňa 11.6.2016 o 12:00 hod. sa uskutoční VIII. ročník súťaže vo varení v Lenke. Srdečne vás všetkých pozývame.


VII. ročník súťaže vo varení    [Kultúra]    8.10.2015

Dňa 27.6.2015 sa uskutočnil VII. ročník súťaže vo varení v Lenke.


VII. ročník súťaže vo varení    [Kultúra]    22.6.2015

Dňa 27.6.2015 o 12:00 hod. sa uskutoční VII. ročník súťaže vo varení v Lenke. Srdečne vás všetkých pozývame.


Verejné prerokovanie strategického dokumentu    [Veda a technika]    20.4.2015

Pracovná verzia PHSR obce na programové obdobie 2014-2020. Očakávame vaše pripomienky a dotazy k programu. Dotazy môžete posielať na mailovú adresu obce: obeclenka@gmail.com, alebo môžete odovzdať osobne na obecnom úrade.


Karnevál v obci Lenka    [Verejný život]    17.3.2015

Dňa 13.3.2015 sa uskutočnil o 17.00 hod. v kultúrnom dome prvý ročník karnevalu pre naše deti. V rámci karnevalu sa deti samé predstavili, súťažili a na záver sa spoločne zabávali na detskej diskotéke. Každé dieťa bolo odmenené za účasť a svoju kreativitu. Deti boli veľmi zlaté a akčné. O rok si to zopakujeme.first left  1 7 13 19   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;