O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Príroda

Z hľadiska životného prostredia možno obec charakterizovať, že má   uspokojujúci stav. Územie nenarušujú žiadne lokálne zdroje znistenia (priemysel, poľnohospodárska výroba). Nie je vzdiale ďaleko od mesta, ale predsa má charakter tichej dedinskej obce. Dobré sú podmienky v oblasti hluku, dy, vody a ovzdušia. Prostredie poskytuje možnosti pre rozvoj agroturistiky založenom na tradičnom poľnohospodárstve.

 

Lesy v obci

 

Podiel lesa v katastri obce nie je významný, ktorý by mohol prispieť k rozvoju obce, celkovo les tvorí len 7,7 ha z celkovej výmery katastlneho územia.

       Vodné zdroje v obci

     Obec má chne územia v oblasti podzemnej vody (podzemných prameňov). Ale vo všeobecnosti nemáme chne územia, ktoré by zabraňovali výstavbe.  

 

 


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;