O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Verejná tabuža obce - faktúry 2013, 2014, 2015


Stredosl.energ.-stiahnu


Fakrúry 2013:

faktúry za mesiac 1/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 2/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 3/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 4/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 5/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 6/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 7/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 8/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 9/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 10/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 11/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 12/2013 - stiahnu


Faktúry 2014:

faktúry za mesiac 01/2014 - stiahnu

faktúry za mesiac 03/2014- stiahnu

faktúry za mesiac 04/2014 - stiahnu

faktúry za mesiac 06/2014 - stiahnu

faktúry za mesiac 07/2014 - stiahnu

faktúry za mesiac 11/2014 - stiahnu

faktúry za mesiac 12/2014 - stiahnu

 

Faktúry 2015:

faktúry za mesiac 01/2015 - stiahnu

faktúry za mesiac 02/2015 - stiahnu

faktúry za mesiac 03/2015 - stiahnu

faktúry za mesiac 04/2015 - stiahnu

faktúry za mesiac 05/2015 - stiahnu

faktúry za mesiac 09/2015

faktúry za mesiac 10/2015 

faktúry za mesiac 12/2015 

 

Faktúry 2016:

faktúry za mesiac 01/2016 zverejnené dňa 15.02.2016

faktúry za mesiac 02/2016 zverejnené dňa 15.03.2017

faktúry za mesiac 03/2016 zverejnené dňa 15.04.2017 

faktúry za mesiac 04/2016  zverejnené dňa 15.05.2017

faktúry za mesiac 05/2016 

faktúry za mesiac 06/2016

faktúry za mesiac 07/2016 

faktúry za mesiac 08/2016 

faktúry za mesiac 09/2016 

faktúry za mesiac 10/2016

faktúry za mesiac 11/2016 

faktúry za mesiac 12/2016 

 

Faktúry 2017

faktúry za mesiac 01/2017 

faktúry za mesiac 02/2017 

 

faktúry za mesiac 03/2017 

 

faktúry za mesiac 04/2017 

 

 obec Kesovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;