O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

Verejná tabuža obce - faktúry 2013, 2014, 2015


Stredosl.energ.-stiahnu


Fakrúry 2013:

faktúry za mesiac 1/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 2/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 3/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 4/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 5/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 6/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 7/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 8/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 9/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 10/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 11/2013 - stiahnu

faktúry za mesiac 12/2013 - stiahnu


Faktúry 2014:

faktúry za mesiac 01/2014 - stiahnu

faktúry za mesiac 03/2014- stiahnu

faktúry za mesiac 04/2014 - stiahnu

faktúry za mesiac 06/2014 - stiahnu

faktúry za mesiac 07/2014 - stiahnu

faktúry za mesiac 11/2014 - stiahnu

faktúry za mesiac 12/2014 - stiahnu

 

Faktúry 2015:

faktúry za mesiac 01/2015 - stiahnu

faktúry za mesiac 02/2015 - stiahnu

faktúry za mesiac 03/2015 - stiahnu

faktúry za mesiac 04/2015 - stiahnu

faktúry za mesiac 05/2015 - stiahnu

faktúry za mesiac 09/2015

faktúry za mesiac 10/2015 

faktúry za mesiac 12/2015 

 

Faktúry 2016:

faktúry za mesiac 01/2016 zverejnené dňa 15.02.2016

faktúry za mesiac 02/2016 zverejnené dňa 15.03.2016

faktúry za mesiac 03/2016 zverejnené dňa 15.04.2016 

faktúry za mesiac 04/2016  zverejnené dňa 15.05.2016

faktúry za mesiac 05/2016  zverejnené dňa 25.06.2016

faktúry za mesiac 06/2016 zverejnené dňa 30.07.2016

faktúry za mesiac 07/2016  zverejnené dňa 30.08.2016

faktúry za mesiac 08/2016  zverejnené dňa 30.09.2016

faktúry za mesiac 09/2016  zverejnené dňa 30.10.2016

faktúry za mesiac 10/2016 zverejnené dňa 29.11.2016

faktúry za mesiac 11/2016  zverejnené dňa 23.12.2016

faktúry za mesiac 12/2016 zverejnené dňa 16.01.2017

 Dodávatežské faktúry - Komunitné centrum

Faktúra č. 22/2016 

Faktúra č. 34/2016 

Faktúry 2017:

faktúry za mesiac 01/2017 , zverejnené dňa 27.02.2017

faktúry za mesiac 02/2017 , zverejnené dňa 30.03.2017

faktúry za mesiac 03/2017, zverejnené dňa 26.04.2017

faktúry za mesiac 04/2017, zverejnené dňa 29.05.2017

faktúry za mesiac 05/20107, zverejnené dňa 27.06.2017

faktúry za mesiac 06/2017, zverejnené dňa 28.07.2017

faktúry za mesiac 07/2017, zverejnené dňa 31.08.2017

faktúry za mesiac 08/2017, zverejnené dňa 25.09.2017

faktúry za mesiac 09/2017, zverejnené dňa 31.10.2017

faktúry za mesiac 10/2017, zverejnené dňa 29.11.2017

faktúry za mesiac 11/2017, zverejnené dňa 20.12.2017

faktúry za mesiac 12/2017, zverejnené dňa 25.01.2018

 Objednávky 2017:

 

Objednávky 2017 

 

 

 

Faktúry 2018:

faktúry za mesiac 01/2018, zverejnené dňa 26.02.2018

faktúry za mesiac 02/2018, zverejnené dňa 26.03.2018

faktúry za mesiac 03/2018, zverejnené dňa 27.04.2018

faktúry za mesiac 04/2018, zverejnené dňa 24.05.2018

faktúry za mesiac 05/2018, zverejnené dňa 29.06.2018

 

faktúry za mesiac 06/2018, zverejnené dňa 27.07.2018

faktúry za mesiac 07/2018, zverejnené dňa 30.08.2018

faktúry za mesiac 08/2018, zverejnené dňa 28.09.2018 

 

 

 

 

 obec Kesovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;