O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

zmluvy,dokumenty obce

 

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre roky 2015 - 2020 

 

Zmluva o dielo Brantner  Gemer s.r.o -stiahnúť

Zmluvy 2016:

Zmluva - Mestské služby Tornaľa 

Zmluva - Orange 

Zmluva o dielo č. 1/2016 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní za I.Q. 2016 

 

Nájomná zmluva  

 

VZN 2017:

VZN 1/2017 

 

 

 

Zmluvy 2017:

Záložná zmluva 

Návrh na vklad 

Uznesenie 

Zmluva o bežnom účte Prima Banka 

 

Kamerový systém 2017 :

 Obec Kesovce

Príloha E 

Príloha F 

Zadanie zákazky 

Zmluva o dielo 

 

Zmluvy 2018:

Zmluva o budúcej zmluve (Soc. byty - 12 b.j.) 

Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve 

Dodatok č. 2 k zmluve o budúcej zmluve 

 

Zmluva o úvere ŠFRB 

Zmluva o úvere č. 25/002/18 Prima Banka

Zmluva č. 0065-PRB/2018

Zmluva č. 0066-PRB/2018 

 

 


 

 


 

obec Kesovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;