O obci Samospráva Pre občana Aktuality
  SK | HU  

zmluvy,dokumenty

 Kúpna Kúpna zmluva WF s.r.o 2019

Záložná zmluva2019

Kúpna zmluvaWF s.r.o.2019/1
 kúpna zmluva WF s.ro. 2019/2

Kúpna zmluva WF s.r.o. 2019/3

Kúpna zmluva WF s.r.o.2019/4

Kúpna zmluva WF s.r.o.2019/5

kúpna zmluva WF s.ro.2019/6

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre roky 2015 - 2020 

dodatok č.1 ku kupnej zmulve zo dna  29.10.2019

emer s.r.o -stiahnúť

Zmluvy 2016:

Zmluva - Mestské služby Tornaľa 

Zmluva - Orange 

Zmluva o dielo č. 1/2016 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní za I.Q. 2016 

 

Nájomná zmluva  

 

VZN 2017:

VZN 1/2017 

 

 

 

Zmluvy 2017:

Záložná zmluva 

Návrh na vklad 

Uznesenie 

Zmluva o bežnom účte Prima Banka 

 

Kamerový systém 2017 :

 Obec Kesovce

Príloha E 

Príloha F 

Zadanie zákazky 

 

Zmluva o dielo 

 

 

Zmluvy 2018:

Zmluva o budúcej zmluve (Soc. byty - 12 b.j.) 

Dodatok č. 1 k zmluve o budúcej zmluve 

Dodatok č. 2 k zmluve o budúcej zmluve 

 

Zmluva o úvere ŠFRB 

Zmluva o úvere č. 25/002/18 Prima Banka

Zmluva č. 0065-PRB/2018

Zmluva č. 0066-PRB/2018 

 

Zmluvy 2019:

Zmluva Prima Banka 

 ZMLUVY 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na rok2019.str.1.

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb na rok 2019 str.2.

Zmluva o poskytnutie audítorských služieb na rok 2019 str.3.

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby_2020_1

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 2020_2

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 2020_3

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 2020_4

 


 

obec Kesovce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;